60. Yıl Bayrak

TRAC Kütahya Şubesi Genel Kurul İlanı

  • 03.07.2019

TRAC KÜTAHYA ŞUBESİ G E N E L K U R U L İ L A N I

Derneğimizin seçimli olağan genel kurul toplantısı 16/07/2019 tarihinde 30 Ağustos Mahallesi Kütahya Belediyesi Sosyal tesisleri 1 No lu misafirhane altı Merkez/KÜTAHYA adresinde saat:15:00 da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamazsa veya genel kurulun ertelenmesi halinde çoğunluğa bakılmadan 22/07/2019. tarihinde aynı yer ,saat ve gündemle toplanacaktır.

G Ü N D E M

1- Açılış ve Yoklama

2- Saygı duruşu ,İstiklal Marşı

3- Divan Heyetinin Oluşturulması

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası

5- Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü

6- Dernek Organlarının Seçimi

7- Dilek Temenniler

8- Kapanış

 

TRAC KÜTAHYA ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU