60. Yıl Bayrak

CQ CQ CQ QRZ

  • 06.01.2018
CQ CQ CQ QRZ

CQ CQ CQ QRZ

 

"Yaklaşık 50 yıllık Radyo Amatörlüğü deneyimine sahip dostumuz Mehmet Kadri BAŞAK'ın (TA1D) yakın dönemde edindiği izlenimler ışığında kaleme aldığı bir yazıyı paylaşmakta yarar gördük. Zira" iyi" bir operatörün ayırt edici özelliği, uluslararası işletme usul ve kurallarına harfi harfine uyumdur".

TRAC GENEL MERKEZİ

 Amatör Telsiz yurtdışı haberleşmesi yapacağımız zaman çalışacağımız bandın içinde dolaşarak ilgimizi çeken bir istasyon olup olmadığına bakarız veya boş bir frekans bularak orada çalışmaya başlarız.

Frekansın boş olup olmadığını SSB ve ya CW olarak birkaç kez tekrarla sorup olumsuz bir cevap almadığımız takdirde karar verdiğimiz frekansta çağrımıza başlarız. Çağrımızda kural SSB veya CW olarak CQ CQ CQ de TA4xxx işaretimiz üçkez tekrarlarız ve dinlemeye geçeriz, çağrılmıyorsak yine aynı kural işletilerek 3 kez CQ, 3 kez işaretimiz tekrarlanır ve gerekirse dinlemeye geçmeden üçer kez CQ ve işaret tekrar edilerek dinlemeye geçeriz. Eğer bizi çağıran sitasyon varsa ve istasyonun işareti okunaklı alındıysa qso kuralları gereği SSB de RS , CW de RST, QTH ve operatör ismi tekrarlı olarak verilerek QSO ya devam edilir .

Karşılıklı olarak her iki istasyon yukarıdaki bilgileri birbirine iletmiş ise qso yapılmış sayılır, gerekirse farklı bilgiler de aktarılarak QSO tamamlanır.

Son bir kaç yıldır bandlarda dinleme yaptığımda amatör telsizcilerin Genel Çağrı esnasında kurala uygun olmayan çağrılar yaptıklarına şahit olmaktayım.

TA amatörlerinin dışında diğer ülke amatörleri de bu hatalı çağrı şeklini kullanmakta ve hatalı çağrı şekli bir çok kişi tarafında doğru kabul edilerek yayılmaktadır.

 

CQ CQ CQ de DL4xx diye çağrı yapan istasyon dinlemeye geçerken QRZ kısaltma kodunu da çağrının sonuna ekleyerek dinlemeye geçmektedir. Bu tür çağrılar yeni amatörlüğe başlayan kişiler tarafından doğru çağrı şekli kabul edilerek örnek alınmaktadır.

Çağrı yapan istasyon CQ ve kendi işaretini birkaç kez verdikten sonra dinliyorum veya over veya stnby diyerek dinlemeye geçmesi gerekir, Sonunda QRZ kısaltması kullanılmamalıdır.

 

QRZ kısaltması beni kim çağırıyor anlamında CW için düzenlenmiş bir kısaltmadır SSB için de harfler QRZ olarak kullanılır ancak; Genel çağrı manzumesi sonunda kullanımı yanlıştır.

Genel çağrıdan sonra dinleme yaparsınız ve sizi bir istasyon çağırırsa ve siz onu tam duyamaz iseniz o takdirde QRZ de TA4xxx veya DL5xxx beni kim çağırıyor diyebilirsiniz. Çağrı yaptınız, sizi çağıran yoksa tekrar CQ ve işaretinizle genel çağrı yapmanız gerekir.

QRZ kısaltmasını sadece ve kesinlikle çağrıldığınızı duydunuz ancak çağıranın işaretini alamadığınız zaman QRZ demeniz gerekir. QRZ QRZ de TA4xxx veya DL5xxx

 

Genel çağrıda QRZ denildiğinde çağrı yapan kişi daha çağrı neticesini dinlemeden beni kim çağırıyor anlamıyla kargaşa olmaktadır. CQ ile QRZ aynı çağrı manzumesinde kullanılırsa sizi çağıran yok iken beni kim çağırıyor demiş olursunuz ,, bu şekilde çağrı yanlıştır, uluslararası veya yurtiçi çağrı yaparken bu kuralı hatırlamakta fayda var. QRZ kısaltması çağrıldığınızı duymanıza rağmen çağıranın işaretini tam olarak okuyamadığınız zaman kullanmanız gereken yardımcı kısaltmadır.

 

TA1D Kadri Mehmet Başak