60. Yıl Bayrak

BEYANNAMELER

Dernekler Yönetmeliğine göre;
"Değişik ibare: RG-01/06/2012-28310) Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler Daire Başkanlığı'nın ve derneğin internet sayfasında yayımlanır." denilmektedir.
Buna göre Derneğimizin 2013 yılı beyannamesi aşağıda görüldüğü gibi oluşmuştur.

beyannameler beyannameler beyannameler